Brukerbetingelser

Takk for at du besøkte nettstedet vårt. Tilgang og bruk av dette nettstedet er underlagt brukervilkårene nedenfor. Brukeravtalen omfatter juridisk informasjon for besøket og bruken av dette nettstedet, en erklæring om immaterielle rettigheter og en henvisning til regelverk som gjelder beskyttelse av VIP Show.

Du inviteres til å lese denne brukeravtalen bøye før du besøker eller bruker nettstedet på noen som helst måte.

Alle andre besøk og/eller bruk av av dette nettstedet innebærer fullstendig godtakelse av disse brukervilkårene. Om du har problemer med å lese disse vilkårene eller hvis du ikke er enig i innholdet, så anbefaler DNX Network SARL at du ikke besøker eller bruker nettstedet videre.

 1. Juridisk informasjon om DNX Network SARL

  Dette nettstedet er publisert online under ansvaret til DNX Network SARL, med deres adresse og andre opplysninger er gutt nedenfor:
  Hovedkontor (adresse): 42 Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, Luxembourg
  Generell e-post: support@dnxnetwork.lu
  Telefonnummer: +352 2786 20 29
  Faksnummer: +352 2700 2801
  MVA-nummer: LU 23052515

 2. Avtalens omfang

  DNX Network SARL har som hensikt å forenkle bruk og betaling av webkameratjenester, heretter kalt for innholdstjenester, som er levert av tredjeparter, heretter kalt for "Webcamer(s)".

  DNX Network SARL gir deg tilgang til Webcamers innholdstjeneste, og gir deg muligheten til å betale for innholdstjenester gjennom sine tekniske plattformer, heretter kalt for supporttjeneste.

  Kostnadene som du betaler inkluderer bruk av innholdstjenesten og supporttjenesten. DNX Network SARL overfører kostnadene for innholdstjeneste til Webcamer for at de leverer innholdstjenesten, og mottar selv kostnadene for supporttjenesten for at de leverer supporttjenesten til deg. For å gjøre dette enkelt for deg, kan DNX Network SARL anvende betalingsmuligheter som leveres av tredjeparter for å utføre betalingstransaksjonene dine, som f.eks. telefonoperatører, kredittkortselskaper eller organisasjoner som tilby elektronisk betaling.

 3. Priser og erstatninger

  DNX Network SARL garanterer deg ubegrenset tilgang til kontoen din. Det er kun mulig å kjøpe Webcamers innholdstjeneste for så mye kreditt som brukerens konto tillater. Denne kreditten kan oppnås gjennom betaling av brukeren som angitt på nettstedet, ved kjøp av kredittpakker.

  Brukeren kan kun bruke sin kreditt hos DNX Network SARL. Denne kreditten kan ikke overføres til tredjeparter eller brukes på annen måte, for eksempel ved kjøp av tjenester eller varer fra andre parter.

  Du kan velge alternativet auto pack. Ved å bekrefte dette alternativet, gir du DNX Network SARL tillatelse til å fornye ditt siste pakkekjøp når du holder på å bruke en Webcamers innholdstjenester. Kontoen din vil dermed bli fylt på automatisk. Du kan når som helst deaktivere dette alternativet ved å logge inn på "Min konto".

  Om ingen ny kreditt legges til kontoen i løpet av 3 måneder, så legger DNX Network SARL til en månedlig kostnad på 10 kreditt fra og med den 4. måneden for å holde kontoen aktiv. Når kontoen har en saldo på 0 kreditt, vil ikke denne kostnaden gjelde lenger.

  DNX Network SARL forbeholder seg retten til å endre tjenestene og prisene som publiseres på deres nettsted til enhver tid, og som konsekvens, endre, oppdatere eller komplettere vilkårene i denne brukeravtalen Det er ditt ansvar å regelmessig kontrollere denne brukeravtalen. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at endringene har tredd i kraft så anerkjenner og godtar du endringene.

  I tillegg så tar ikke DNX Network SARL på seg noe ansvar for potensielle skader som resultat av endringer på nettstedet eller ved brukeravtalen.

 4. Begrensning av ansvar

  DNX Network SARL gjør alle kommersielt rimelige anstrengelser for at supporttjenesten skal være tilgjengelig uten avbrudd, og for å gjøre nettstedet sikkert med alle kommersielt rimelige midler. DNX Network SARL gjør alt de kan for å begrense ubehag forårsaket av tekniske problem.

  DNX Network SARL kan imidlertid ikke utelukke muligheten for at skadelige tekniske handlinger eller uautoriserte inngrep eller virus forekommer. Av disse grunnene kan ikke DNX Network SARL garantere at tilgangen til supporttjenesten ikke avbrytes, eller at ingen andre problemer oppstår. Som følge av dette kan ikke DNX Network SARL holdes ansvarlig for de feil, funksjonelle svikter, hendelser og problemer som kan oppstå som følge av bruk av supporttjenesten.

  I tillegg samtykker du i at DNX Network SARL har rett til å avbryte tilgangen til sin supporttjeneste, uten forhåndsadvarsel, å oppdage og fjerne alle tilfeller av eventuell svindel og bedrag, samt å korrigere tekniske, funksjonelle og driftsmessige problemer. Disse avbruddene er nødvendige for å endre eller forbedre supporttjenesten og for å sikre regelmessig teknisk vedlikehold av tjenesten. DNX Network SARL fraskriver seg alt ansvar for all skade som du kan lide av disse avbruddene.

  Ingen ansvar for tekniske skader

  DNX Network SARL kan ikke holdes ansvarlig for noe skade som du kan lide etter bruk av innholdstjenesten gjort tilgjengelig via denne supporttjenesten. I tillegg anerkjenner du og godtar at nedlastingen av data ved bruk av denne nettsiden på en hvilken som helst annen måte står for din egen regning, for din egen fare, og skjer på egen risiko. Du er selv ansvarlig for all eventuell skade på datasystemet ditt eller tap av data som resultat av nedlasting av data.

  Ingen ansvar for tredjepartslenker

  Nettsider som tilhører, kontrolleres eller anvendes helt eller delvis av tredjeparter kan tilby lenker til dette nettstedet. DNX Network SARL har ikke undersøkt innholdet til disse nettstedene, og har ingen innflytelse eller makt over innholdet eller over andre egenskaper hos disse nettstedene.

 5. Tekniske krav

  Bruken av innholdstjenesten som leveres av "Webcamer" kan være underlagt enkelte tekniske krav. Formatene for innholdstjenesten, som video- og lydspillere, samt type Internettilkobling som er nødvendig er oppgitt på nettstedet. Dersom du ikke møter disse tekniske kravene er det mulig at du ikke kan bruke innholdstjenesten. Det er også mulig at du ikke kan bruke innholdstjenesten på grunn av tekniske beskyttelser som gjelder din datamaskin.

 6. Brukerens forpliktelser

  Du må være minst 18 år, eller om gjeldende lovverk sier at du må være eldre for å kunne bruke innholdstjenesten på lovlig vis, så må du være minstealderen som denne loven spesifiserer.

  Uavhengig av bestemmelsene i andre brukervilkår, som bruker forplikter du deg spesielt til å:

  • - bruk nettstedet i god tro på fornuftig vis, og ikke i strid med disse brukervilkårene
  • - ikke bruk noen anordning, programvare eller rutine for å påvirke eller forsøke å påvirke den gode driften av dette nettstedet. Du forplikter deg også til å ikke gjennomføre noen handling som gir en urimelig belastning på infrastrukturen til dette nettstedet (som risikerer å føre til en midlertidig eller permanent utilgjengelighet), samt å ikke forringe nettstedets innhold
  • - ikke bruke dette nettstedet til ulovlige hensikter, eller å ha som mål å skade omdømmet til DNX Network SARLs eller enhver annen tredjepart
  • - ikke lenke dette nettstedet til et annet nettsted uten uttrykkelig skriftlig godkjennelse på forhånd av DNX Network SARL

  Hvis DNX Network SARL oppdager eller har rimelig mistanke om at du bryter en av de ovennevnte bestemmelsene [punkt a) til d)] eller enhver annen bestemmelse som føler av disse brukervilkårene, så forbeholder DNX Network SARL seg retten til å nekte deg helt eller delvis tilgang til nettstedet sitt.

 7. Immaterielle rettigheter

  Du anerkjenner og godkjenner at innholdet på nettstedet til DNX Network SARL, inkludert, uten å begrense seg til, tekst, bilder, illustrasjoner, beskrevne teknologier, logotyper, ikoner og programvare, er beskyttet i alle former, på alle underlag, og alle teknologier av immaterialrett - immaterielle verdier og rettigheter, dette inkluderer, uten å begrensa seg til, opphavsrett, kommersielle merker, rettigheter som gjelder databaser, kommersielle navn, domenenavn, kunnskap, modeller, logoer og tegninger DNX Network SARL forbeholder seg all rett over disse elementene.

  Bruken av nettstedet gir deg ingen rettigheter over dets innhold. Du kan ikke endre, tilpasse, publisere, spre eller utnytte noen del av dette nettstedet på noe som helst vis, helt eller delvis. Du kan ikke sette inn eller opprette en lenke til dette nettstedet på et annet nettsted som tilhører deg eller din arbeidsgiver, eller enhver annen tredjepart, eller som vedlikeholdes eller brukes av deg, din arbeidsgiver eller tredjepart, uten å først ha fått skriftlig godkjennelse på forhånd fra DNX Network SARL.

  Du får ingen rettigheter over nedlastet innhold. Alle endringer, tilpasninger, publisering og spredning av nedlastet innhold til alt annet bruk enn personlig og ikke-kommersielt bruk er strengt forbudt uten uttrykkelig skriftlig godkjennelse på forhånd av DNX Network SARL.

 8. Beskyttelse av VIP Show og personlige opplysninger

  DNX Network SARL tar alle tiltak for å beskytte de personlige opplysninger som du kommuniserer til dem. Du finner en lenke til vårt regelverk som gjelder beskyttelse av VIP Show her.

  By accepting the terms and conditions, you also authorize us for an unlimited time to keep on file the last four digits of your registered card number for future payments and to charge all balances accrued on the subscriptions and related services as explained above with the information saved (in agreement with the cancellation and refund policy included in the T&C). Furthermore you are aware that if any of terms above and this consent agreement is changed, we will contact you to inform you of the change(s). As consequence it is your responsibility to ensure that the contact details you provide are correct and to communicate us at the address mentioned in the footer the most current information. You can withdraw this consent anytime by simply contacting us via the contact form.

 9. Lagring av kommunikasjonsinformasjon

  Hvis du velger å bruke diskusjonsrommet eller andre muligheter til interaktiv kommunikasjon, så godtar du at denne informasjonen lagres. DNX Network SARL lagrer denne informasjonen etter behov, for å kunne løse rettstvister, tilby hjelp og søke etter problemer som er tillatt etter loven. DNX Network SARL kommer ikke til å dele denne informasjonen med tredjeparter, med unntak av som svar på en bekreftet forespørsel fra politiet eller andre offentlige tjenestemenn innenfor rammen til en kriminell undersøkelse eller en antatt kriminell handling.

 10. Kontakt oss

  Om du ønsker å få ytterligere forklaringer eller en avklaring når det gjelder disse brukervilkårene, ber vi deg om å ta kontakt med DNX Network SARL på en av følgende måter:
  E-post : support@dnxnetwork.lu
  tel.: +352 2786 20 29
  faks: +352 2700 2801

  DNX Network SARL tar alle tiltak for å løse, innen rimelig tid, hver misforståelse, hver klage og alle tekniske eller driftsmessige problemer i forhold til dette nettstedet, eller kvaliteten på innholdet som du gjør del oppmerksom på.

 11. Brukervilkårenes juridiske gyldighet

  Om et av disse brukervilkårene viser seg å væra helt ubrukelig og/eller ikke anvendelig, vil ikke gyldigheten eller anvendbarheten til de andre vilkårene bli berørt av dette. Alle bestemmelsene som er delvis eller helt ugyldiggjort og/eller som ikke kan anvendes vil erstattes av en gyldig og egnet bestemmelse, som ligner så mye som mulig på det opprinnelige punktet som har blitt ugyldig.

 12. Gjeldende rett og jurisdiksjon

  Luxembourgsk lovverk råder over denne brukeravtalen. Alle rettstvister som er resultatet av eller knyttet til bruken av vårt nettsted, eller som er en følge av å ha godtatt, tolkningen av eller å ha respektert disse brukervilkårene og/eller regelverket som gjelder beskyttelse av VIP Show vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Luxembourg som vil anvende luxembourgsk lovverk, med unntak av regler for internasjonal privatrett.

 13. Tilbakebetalinger og reklamasjoner

  DNX Network SARL forbeholder seg retten til å etter eget skjønn erstatte sine kunder, og kun i tilfelle spesielle omstendigheter (som tekniske feil) DNX Network SARL vil erstatte kunden ved å kreditere direkte kundens konto, eller ved å tilbakebetale kunden ved samme betalingsmetode som ble brukt under kjøpet (når dette er mulig). Ved en klage eller en forespørsel om tilbakebetaling, vil DNX Network SARL ta hensyn til andre kunders klager, samt alle andre parametere og data som er lagret av vårt system. For alle klager eller forespørsler om tilbakebetaling, ta kontakt med vår kundeservice: support@dnxnetwork.lu.

 14. 18 U.S.C 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement

  In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models’ proof of age is held by the custodian of records, which is listed below, organized by producer. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations.

  dAgency SA
  Rue des Alpes 21
  1201 Genève - Suisse

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

Mine favoritter (0/0)

  Sist besøkt (0/0)

   Ok